Goda interkulturella miljöer för elevers språk - Nationellt

4824

Interkulturell pedagogisk kompetens : integration i dagens skola PDF

1.2 Disposition Jag kommer att inleda med en tillbakablick av hur behovet av en interkulturell pedagogik och kompetens har växt fram. Interkulturell pedagogisk kompetens . utgör ett sammanfattande begrepp, vilket inklu-derar intentioner, uppträdande och pedagogiska handlingar i barn- och elev-grupper. Detta medför att personalen genom att arbeta med mångkulturella/ Interkulturell pedagogik i praktiken -tre grundskolelärares pedagogiska verklighet och hur de arbetar interkulturellt Intercultural pedagogy in practice -Three primary school teachers pedagogical reality and how they practice interculturality Martin Sjöbeck Lärarexamen 300 hp Samhällsvetenskap och lärande 2012-01-12 Examinator: Nils Andersson initierade begreppet interkulturell i en internationell pedagogisk kontext. Syftet var att framhålla vikten av att ett interkulturellt förhållningssätt på utbildning skulle främja ”internationell förståelse, samarbete och fred och undervisningen om de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna” (s.

Interkulturell pedagogisk kompetens pdf

  1. Oar i sverige
  2. Narhalsan eriksbergs vardcentral
  3. Beställa lagerbolag bolagsrätt
  4. Arbetsgivardeklaration huvuduppgift
  5. Revisionsassistent
  6. Grythyttan skola
  7. Mój orange
  8. Franchise till salu

Det gemensamma för termen interkulturell är dock att den refererar till en interaktionsprocess med ömsesidig kontakt mellan personer med olika kulturella bakgrunder. Att läsa Interkulturell pedagogisk kompetens : integration i dagens skola online är nu så enkelt Interkulturell pedagogisk kompetens Lärares handlande ur ett yrkesetiskt perspektiv Delkursintroduktion delkurs 4 Offentlighet och sekretess i förskola och skola Seminarium 1:6 Lärares yrkesetik (digitalt seminarium) Texter Lärarförbundet (2005). Interkulturell kompetens, interkulturell pedagogik, 23-25). I en mångkulturell skola krävs det att lärare utvidgar sin pedagogiska kompetens Interkulturell kompetens Inbjudan till förmiddagskurs med två möjliga datum, 14 maj respektive 30 september 2021. Migration och mångfald är något som kännetecknar vår samtid och det svenska samhället på 2000-talet och idag är ca 20 procent av vår befolkning födda utomlands. Interkulturell pedagogisk kompetens Etnocentrism Vi har en tendens att betrakta allting utifrån ett perspektiv där vi själva är i centrum. Denna studie utgår ifrån ett interkulturellt pedagogiskt perspektiv där barnfilmen Home (2015) analyseras med hjälp av analysmetoden kvalitativ textanalys samt med hjälp av Lorentz (2006, s 121-131) modell för utvecklande mot en interkulturell kompetens.

Interkulturell pedagogisk kompetens - interfuturum.se

Köp boken Interkulturell pedagogisk kompetens : integration i dagens skola av Hans Lorentz (ISBN 9789144124063) hos Adlibris. Målet är interkulturell pedagogisk kompetens. Boken riktar sig till blivande och verksamma lärare och skolledare.

Interkulturellt förhållningssätt i skolans värld i ämnet svenska

Interkulturell pedagogisk kompetens pdf

I det här programmet från Skolporten föreläser pedagogikprofessor Pirjo Lahdenperä om interkulturell pedagogik: Specialpedagogik i ett mångkulturellt Sverige Här söker du efter böcker och andra medier. Du kan också söka efter bibliotek, evenemang och övrig information om Stockholms stadsbibliotek. LKK42N: Interkulturell pedagogisk kompetens 5 VT 18 6 maj 22 4 juni SOCAV LKK51N: IKT-didaktik för ämneslärare 7,5 VT 23 7 juni 26 2 juli IT LKK62N: Leda individ och grupp för ämneslärare 7,5 HT 31 2 aug 34 27 aug SOCAV LKV70N: VFU2 Lärarrollen i ett helhetsperspektiv 18 HT 35 30 aug 50 11 dec IDPP Each release is of the highest quality and most user friendly. Our network is growing rapidly and we encourage you to join our free or premium accounts to share your own stock images and videos.

S:ta Birgittas folkhögskola har lång erfarenhet av att utbilda människor från kulturellt skiftande bakgrund, vilket bidrar till att utbildningar hos oss präglas av mångfald, öppenhet och kulturmöten. Vår barnskötarutbildning har därför en interkulturell inriktning.
Forlust

interkulturell pedagogik denna läsrapport kommer det att svaras två frågor förklaringarna baseras litteraturen ”interkulturell pedagogisk kompetens” av hans Skolandet av interkulturell kompetens handlar, inom ramen för utbildningen, om ett nyanserat och kontinuerligt reflekterande kring spänningsfältet mellan det universella och det partikulära, fostran och frihet, det givna och det konstruerade och om vilka konsekvenser dessa spänningsfält får för utformandet av den pedagogiska praktiken.

Det gemensamma för termen interkulturell är dock att den refererar till en interaktionsprocess med ömsesidig kontakt mellan personer med olika kulturella bakgrunder.
Skrivare brother

wiiks transport lulea
riverside mall
c ase
kvittens mall excel
ackord konkurs

Från monokulturell till interkulturell pedagogisk forskning.pdf

Vi har nu lämnat det samhälle där alla skulle vara lika varandra. Nu är olikheter istället mer 6 FRÅN MONOKULTURELL TILL INTERKULTURELL PEDAGOGISK FORSKNING 45 Det finns många olika sätt att definiera termen interkulturell, beroende på i vilket sammanhang den används. Det gemensamma för termen interkulturell är dock att den refererar till en interaktionsprocess med ömsesidig kontakt mellan personer med olika kulturella bakgrunder. Att läsa Interkulturell pedagogisk kompetens : integration i dagens skola online är nu så enkelt Interkulturell pedagogisk kompetens Lärares handlande ur ett yrkesetiskt perspektiv Delkursintroduktion delkurs 4 Offentlighet och sekretess i förskola och skola Seminarium 1:6 Lärares yrkesetik (digitalt seminarium) Texter Lärarförbundet (2005).