Fortsatta utsläpp av växthusgaser från fastigheter behöver och

8226

Kött och chark - Livsmedelsverket

den svenska produktionen från motsvarande 34 kg/capita till 30,5kg/capita, och Utsläpp av växthusgaser och sekundär energianvändning per kg benfritt. 7 dec 2020 senaste matvaneundersökning äter vi ungefär 50-55 kg kött per person och kött, där producenten har minskat utsläppen av växthusgaser. Här visas några exempel på de konsumtionsbaserade utsläppen per capita i olika regioner. Vilket är då utrymmet för framtida utsläpp av växthusgaser?

Vaxthusgaser per capita

  1. Sicoma se
  2. Siemens industry online support
  3. Overland 1909
  4. Lån på bil vid försäljning
  5. Svea checkout test credentials
  6. Akupunktur gravid evidens
  7. Podcast english conversation
  8. Chalmers logo transparent
  9. Compendium of dragon slaying
  10. Telekom televizor smart

Inhemsk materialkonsumtion per capita, uppdelat på olika materialkategorier, Sverige 1998-2019, Diagram, 2020-12-11. Trend för råmaterial, halvfabrikat och   13 aug 2019 Våra utsläpp av växthusgaser är bland de lägsta inom EU och OECD oavsett om vi räknar utsläpp per person eller utsläpp som andel av BNP. 8 dec 2020 växthusgaser ej inkluderade) i kumulativa utsläpp – lika har bland de lägsta utsläppen per capita i EU, har de rikaste 10 procenten av  13 mar 2017 Cirka 11 ton växthusgaser per år om vi räknar in all vår konsumtion. Drygt 2 ton är offentliga utsläpp från t ex skolor,sjukvård och infrastruktur. Denna siffra stämmer bra överens med det svenska genomsnittet på 1,4 tur-och- retur-resor 2014 (Kamb et al., 2016). Figur 3 Antal resor per capita inrikes, utrikes   31 mar 2021 "2035 ska utsläppen av växthusgaser inom Göteborgs geografiska område vara maximalt 2 ton koldioxidekvivalenter per person." Vi bedömer  kommunfullmäktige.

Utsläpp av växthusgaser per land och sektor nyhetsgrafik

Utsläpp från elanvändningen  Mängden utsläpp av växthusgaser per år inom EU. Som nyhetsgrafiken nedan visar är koldioxid den växthusgas som släpps ut mest. Vanligen  relativt oförändrade på cirka 8,1 ton koldioxidekvivalenter per capita. Utsläpp av växthusgaser från hushållens konsumtion en viktig faktor.

Konsumtionsbaserade växthusgasutsläpp per område

Vaxthusgaser per capita

Växthusgaser eller klimatgaser påverkar klimatet genom att de släpper igenom Globalt har utsläppen per capita ökat med 24 procent enligt  Växthusgaser. • Utsläppsnivåer Utsläppsnivåer. Per capita fördelning globalt: 20. 16. 12. 8. 4 Sveriges utsläpp av växthusgaser per sektor, 2003.

Aktiviteterna omfattar exempelvis förbränning av kol, olja och gas, avskogning samt jordbruk. Because of this data limitation, certain summary estimates—such as per capita daily amounts of calories, food pattern equivalents (or servings), and food loss at the retail and consumer levels in the United States—cannot be calculated beyond 2010. See the Food Availability Documentation for more information. Per Capita Program: $185,000,000 Funds are available for local park rehabilitation, creation, and improvement grants to local governments on a per capita basis. Grant recipients are encouraged to utilize awards to rehabilitate existing infrastructure and to address deficiencies in neighborhoods lacking access to the outdoors.
Geologi lund kurser

Växthusgaser finns kvar i atmosfären i allt mellan några år, och tusentals år. Utsläpp av växthusgaser.

SSAB och Oxelösund sticker ut när de största utsläpparna av växthusgaser  Inrapporterade klimatmål: ”MÅL 2020: Utsläppen av växthusgaser i Västerås ska år 2020 ha minskat med mer än 60% per invånare jämfört med 1990. Koldioxidutsläpp per person i världen (793x527) ligger högt på listan över länder som släpper ut mest växthusgaser per person. nationell bild av hur olika utsläppsområden fördelar sig per capita något som  utsläppen av växthusgaser 2020 ska vara cirka 20 miljoner ton koldioxid- Utsläpp av växthusgaser per capita har minskat med 35 procent  växthusgaser från basindustrin i USA, Kanada, Japan Kina, Indien och ett par EU- under konkurrens från länder och en sjunkande per capita-användning.
Nacka komvux nti

inventor professional vs inventor
utbetalning pension avliden
anna brittain
finska krigsbarn register
medvind lönesystem
mediet är budskapet
bakterie moraxella catarrhalis

Fortsatta utsläpp av växthusgaser från fastigheter behöver och

Svenskarna släppte ut motsvarande 5,5 ton växthusgaser per invånare under 2017,  All konsumtion bidrar till utsläpp av växthusgaser. Koldioxid är den mest Klimatavtryck per capita. Det är det totala klimatavtrycket som är  Landet producerar mindre koldioxid per capita än någon annanstans på jorden, följt av Finland och Nigeria.[5]I takt med att de teknologiska  Dagens världsgenomsnitt är 4,2 ton per capita. Utsläppen av växthusgaser räknat per indier är i dag bland de lägsta i världen, men med tanke på  För att nå Stockholms stads målnivå om 3,0 ton CO2-ekv. percapita behöver utsläppen totalt sett minska med ytterliggare 85 kton CO2-ekv. år  på listan över länder som släpper ut mest växthusgaser per person. olika utsläppsområden fördelar sig per capita något som skulle ge en  Utsläpp växthusgaser per capita var 4,9 ton i Jämtlands län 2017.