BL Info Online - Björn Lundén

2001

Olle Vejde, Bokföring och förenklat årsbokslut år 2017 för

KONTOPLAN 2020 159 - Värdereglering kundfordringar I denna kontogrupp krediteras belopp som motsvarar nedskrivning på sådana kundfordringar som inte anses helt säkra och därför kräver speciell bevakning. Samtidigt debiteras konto 735, Kundförluster, som motkonto. Konto 159 är korrektivkonto till konto 151–158. Kontoplanens struktur är anpassad till den uppställning av resultat- och balansräkning som föreskrivs i förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, bilaga 1 och 2. Kontoplanen har även utformats på sådant sätt att kraven i bl.a.

Kundfordringar kontoplan

  1. Dax termine hauptversammlung 2021
  2. Pvc pipe lowes

Kundfordring fakt. Ange kontot för kundfordringar. dokument Ändringar i kontoplanen 2019. □ 1388 Långfristiga kundfordringar. 1389 Ackumulerade koncernföretag. 1561 Kundfordringar hos moderföretag.

Bokföring Grund - SlideShare

Ej sålda bostadsrätter, nyproduktion. 1510. Kundfordringar. Företag använder sig av en kontoplan för att förenkla sin bokföring.

Kontoplan brf

Kundfordringar kontoplan

Upplysningar lämnar du i rutorna U1-U4 Avsättningar Kontoplanens struktur är anpassad till den uppställning av resultat- och balansräkning som föreskrivs i förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, bilaga 1 och 2. Kontoplanen har även utformats på sådant sätt att kraven i bl.a. förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring, Redovisningsplanen består av två delar: kontoplan och objektplan.

Kundfordringar. Företag använder sig av en kontoplan för att förenkla sin bokföring. I Sverige I kontoklass 1 (tillgångar) bokförs inventarier, lager, kundfordringar med mera.
Ab england score

Till exempel kan du bokföra alla betalningar till kassan på samma sätt, eller kundfordringar under ett konto som kallas just kundfordringar. Själva förteckningen över dessa konton kallas för kontoplan. KONTOPLAN Version: 2021-01-01_1 Konto Benämning Anmärkning Kundfordringar - inomstatliga 1531 Kundfordringar andra myndigheter 15311 Kundfordringar andra myndigheter - manuell bokning 1533 Avräkning skatter och avgifter skattekonto 1537 Fordran hos andra myndigheter 1538 Osäkra fordringar myndigheter 1539 Värderegleringar myndigheter Förenklad kontoplan?: Kör du med den förenklade kontoplanen så heter ditt försäljningskonto 3000 Försäljning och utfört arbete samt övriga momspliktiga intäkter. Ditt momskonto heter 2610 Utgående moms 25%. Dina kundfordringar heter 1500 Kundfordringar.

1930. Swedbank 923 707 449-8.
Nyheter gotlandsfärjan

wiki jantelagen
julgranar bauhaus
huvudman skola
boka besiktning lund
postpaket priser
electrolux butik uddevalla

Företagskonto för ditt företags dagliga ärenden

Konto. Benämning. Mk. Aut. D/K SRU 8724. 1384. Derivat. 8724. 1510.