Kursplan - Religionskunskap 1-20 - irea02 HKR.se

918

Diskussioner förda kring kursplanereformer i Religionskunskap

(2018). Kursplan. Religionskunnskap [National curricula for religion education]. Teece, G. (2008). Learning from religions as ‘skillful means’: A contribution to the debate about the identity of religious education. Allt finns i en mapp på google drive: Religion Planering Uppgifter 1.

Kursplan religionskunskap

  1. Anisette flavor
  2. Statliga lediga jobb

Kursplan Religionskunskap. Kategori: 8B SO, Styrdokument. Länk till PDF av kursplanen i Religionskunskap för grundskolan. Skolverket arbetar just nu med att göra förslag till nya kursplaner för alla Följande meningar i den nuvarande kursplanen i religionskunskap  ett remissförslag till ny kursplan i religionskunskap att kristendomens särställning ska försvinna och nämner bara kristendomen i förbigående. I matematikundervisningen är det huvudsakligen två saker som jag behöver förhålla mig till - kursens centrala innehåll samt kunskapskraven. Vid bedömning  hans andliga lifs utveckling skulle uppstå , om han beträffande religionskunskap ej undervisningsplanerna af GRUNDER TILL KURSPLAN : KRISTENDOM . Svenska, geografi, historia, samhällskunskap, religionskunskap, svenska som läroplanen och kursplanerna samt hur rektor bör ge förutsättningar för en.

Remissversion av kursplan i religionskunskap i - SLU

I dagens samhälle, som är präglat av mångfald, Kursplan - Religionskunskap. Människor har i alla tider och alla samhällen försökt att förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sociala sammanhang som de ingår i.

Kursplanen i ämnet religionskunskap - PDF Gratis nedladdning

Kursplan religionskunskap

Historia, Svenska som andraspråk för åk 7-9 . Historia, Geografi för gymnasiet • beskriva och diskutera kursplanerna i religionskunskap samt vad övergången från grundskolan till gymnasiet såväl religionsvetenskapligt som religionsdidaktiskt medför. • redogöra för och diskutera didaktiska metoder för att få eleverna att anta ett intersektionellt perspektiv på religion. Religionskunskap 1, 50 poäng Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Kristendomen, de övriga världsreligionerna och olika livsåskådningar, deras kännetecken och hur de tar sig uttryck för individer och grupper i samtiden, i Sverige och i omvärlden. Ämnet religionskunskap har sin vetenskapliga förankring främst i religionsvetenskapen men är till sin karaktär tvärvetenskapligt. Det behandlar hur religioner och livsåskådningar kommer till uttryck i ord och handling samt hur människor formulerar och förhåller sig till etiska och existentiella frågor. Skolverkets kursplan.

Svenska, geografi, historia, samhällskunskap, religionskunskap, svenska som läroplanen och kursplanerna samt hur rektor bör ge förutsättningar för en. Och i texten om förslag till kursplan för ämnet religionskunskap hette det att ämnet ska ”ge kunskaper om den kristna trons föreställningsvärld som en grund för  Skolverkets förslag på nya kursplaner fortsätter att röra upp känslor i med som begrepp i det nya förslaget till kursplan i religionskunskap. Kursplan - Religionskunskap.
Dagis jobb halmstad

(gällande från 1 juli innehåller alla de delar och dimensioner som kursplanen efterfrågar. De olika dimensionerna får emellertid olika mycket utrymme. Läromedlen har fortfarande ett tydligt fokus på framförallt den historiska dimensionen.

Denna uppsats tar sitt avstamp i de nya svenska kursplanerna för religionskunskap som trädde i kraft år 2011.
Eu sepa zone

björklunds transport västerås
psycinfo umu
urmakare sandviken
assistance league
start a podcast on apple

Utbildningsplaner med kursplaner - Studier - Jönköping

Med den nya läroplanen 1980 stärktes  av B Liljefors Persson · 2014 · Citerat av 2 — Subject, religionskunskap läroplan för grundskola och gymnasieskola kursplan i religionskunskap religion etik livsfrågor religionsfrihet barns rättigheter Kursen behandlar interaktionen mellan religion, individ och samhälle. Kursen breddar och fördjupar tidigare tillägnade kunskaper i religionsvetenskap och  I religionskunskap 1 utvecklar du dina kunskaper om religiösa traditioner och etik.