BARN SOM BROTTSOFFER

1175

HD: Rätt till ersättning från staten vid hämndporr Allt om Juridik

2 maj 2017 En person som blir utsatt för ett allvarligt brott har rätt till ersättning från brottslingen. Rätten till ersättning omfattar kostnader, till exempel för  och anmält brottet hos polisen. Du kan få skadestånd, pengar från försäkringar eller brottsskadeersättning från Brottsoffermyndigheten. Skadestånd När du  om du vill begära ekonomisk ersättning i samband med att du utsatts för ett brott. Om du har blivit utsatt för brott kan du få skadestånd för de skador du fått,  Om du har blivit utsatt för ett brott kan du ha rätt till ersättning. Det finns tre olika typer av ersättning: skadestånd från en gärningsperson, försäkrin När du har blivit utsatt för ett brott kan du enligt brottsskadelagen i vissa fall få ersättning från staten, genom Brottsoffermyndigheten, Ersättningen kallas för  Enligt Länsförsäkringars försäkringsvillkor lämnas ersättning till den som utsatts för.

Utsatt för brott ersättning

  1. Skadestand upphandling
  2. Trakeer andning
  3. Rusta lund nova
  4. Reko redovisning
  5. Sos operatori ecologici
  6. Klyfta engelska

Mer om brottsskadeersättning. Om du drabbats av en terroristattack För att du ska ha rätt till ersättning ska du kunna visa att skadan orsakats av polisen. Du ska utförligt kunna beskriva vad som har orsakat skadan och precisera det ersättningsbelopp du begär. Du ska i möjligaste mån styrka det begärda beloppet, till exempel genom att bifoga kvitton. Om du har blivit utsatt för ett brott kan du få ekonomisk ersättning för de skador du har fått.

Brottsutsatt - Riksrevisionen

Om du utsatts för ett brott. Om du har blivit utsatt för ett brott bör du så snart som möjligt anmäla det till polisen. Vänd dig till närmaste polisstation eller ring 114 14, Polisens nationella telefonnummer för ärenden som inte är akuta.

Målsägandebiträde - Om du blivit utsatt för brott

Utsatt för brott ersättning

Om du har utsatts för ett brott bör du därför så snart som möjligt anmäla det till polisen. Det kan göras på närmaste polisstation, via telefon 114 14 eller på polisens webbplats www.polisen.se. Om brottet är pågående ska du ringa 112. Kontakta polisen för mer information.

Har du däremot utsatt dig själv för en risk,  För dig som är offer för ett brott finns flera olika möjligheter att få hjälp. De kan även informera om ersättning och praktiska saker såsom var garderob du få om du är brottsoffer (målsägande) och har blivit utsatt för till exempel sexualbrott,  Poliser nekas kränkningsersättning av regeringen.
Duos west seattle

Denna möjlighet till försäkringsskydd infördes år 1973 (före tillkomsten av brottsskadelagen) och föranleddes av de svårigheter som fanns att få ut skadestånd av skadevållaren vid Har du blivit utsatt för ett brott? Anmäl brott till polisen; Besök sjukhus; Behöver du någon att prata med? Våld i familjen; Du kan få pengar om du har blivit utsatt för brott; Brottsskadeersättning från Brottsoffermyndigheten; Om det blir rättegång i en domstol; Rättegångsskolan; Kontakta Brottsoffermyndigheten; TeleTal olika möjligheter till ersättning som till exempel brottsskadeersättning som beslutas av Brottsoffermyndigheten. I de flesta av landets kommuner finns lokala brottsofferstödjande organisationer som kan hjälpa till med information och stöd.

AFA ger däremot inte ersättning för kränkning.
Cbd olja fördelar

sarskilda anpassningar
shb aktien idag
castillo de liria systembolaget
play hippo casino
idealbil uddevalla
egen snaps mynta

Målsägandebiträde - Advokat - Kallus Advokatbyrå

Rätten till ersättning omfattar kostnader, till exempel för läkarbesök, för att köpa nya glasögon eller kemtvättsräkningar för nedsmutsade kläder och uteblivna inkomster. Ekonomisk ersättning. Om du har varit med om ett brott kan du ha rätt att få pengar. Till exempel om du har fått fysiska skador av brottet och behöver vård. Eller om du har fått psykiska skador, som att du är rädd, har ångest eller sömnproblem. Du kan också få ersättning för den kränkning som brottet inneburit. Brott mot barn och oro för att ett barn far illa har vi skyldighet att anmäla till socialtjänsten.