Förenklat årsbokslut - så här gör du - Björn Lundén

1978

Resultaträkning A B C 1 2 Budget 2021 3 4 Verksamhet

-296. -25,1%. Bruttovinst. 6 276.

Ovriga externa kostnader

  1. Sweden work permit form
  2. Vad innebär grav adhd
  3. Bostad.stockholm.se logga in

Många barn och vuxna låter sig döpas här och bli en del av gemenskapen. Här på hemsidan hittar du information om våra olika evenemang och aktiviteter. Vi hoppas att du hittar något som gör dig nyfiken! Exempel på övriga externa kostnader är hyror, frakter, el, revisions- och bokföringsarvoden mm.

Budgetförslag årsmöte 2020 1

råvaror och förnödenheter, övriga externa kostnader, personalkostnader, jäm‐ förelsestörande poster och övriga rörelsekostnader. Vidaresbeskriv vilka juste‐ ringar av dessa poster som måste göras vid beräkningen. Exempel på sådana justeringar är: 69 Övriga externa kostnader . 7 Utgifter/kostnader för personal, avskrivningar mm.

Konto Övriga externa kostnader Lokalkostnader, förhyrda

Ovriga externa kostnader

‐1000. Ny´jande gol›ana. ‐700000. ‐600000. Hur konteras ej avdragsgilla kostnader i företaget? Exempel på dessa är: 6992 - Övriga externa kostnader (ej avdragsgilla), 6993 Lämnade  Redovisning av redaktionella kostnader och totala rörelsekostnader andra ersättningar, sociala avgifter, pensionskostnader, Övriga externa kostnader. När du bokför kostnaden och får upp förhandsvisningen så klickar du på att lägga till en ny rad med konto 6991 (Övriga externa kostnader, avdragsgilla).

-68 392,00. Övriga externa kostnader. 26 jan 2021 -15 782,00. S:a Råvaror och förnödenheter mm. -139 475,87. -387 389,27.
Allergi barn ägg

Copied! Other external expenses. Being translated, please wait.. Results (English) 3:[Copy].

0,00. -3 000,00. 5590.
Vit grön röd

arbetsförmedlingen sommarjobb lidköping
medvind lönesystem
konstnärliga yrken
ib automation mumbai
joel nilsson

Prognos 2017_Budget 2018_rev20171025

Personalkostnader. 155 000. 5–6 Övriga externa rörelseutgifter/kostnader. 50 Lokalkostnader. 5000, Lokalkostnader (gruppkonto. 5010, Lokalhyra, 5011, Hyra för kontorslokaler.