Verksamhetsstyrning och prestationsmätning - Stockholms

2635

§ 45 - Ersättning för översvämningsskada - Gällivare tingsrätt

Veta mer om din kurswebb. Har någon extentor i denna kurs? Vore tacksam om ni skulle dela med er dem/eventuell kurs PM. ML1111 Verksamhetsstyrning med tillämpad statistik 9,0 hp Business Control with Applied Statistics När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår. Fastställande Skolchef vid ITM-skolan har 2019-04-11 beslutat att fastställa denna kursplan att gälla från och med VT 2020 (diarienummer M-2019-0609) Kungliga Tekniska högskolan. In English. KTH ML1113 Verksamhetsstyrning med tillämpad statistik 10,0 hp Business Control with Applied Statistics När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår. Fastställande Kursplan för ML1113 gäller från och med VT18 Betygsskala A, B, C, D, E, FX, F Utbildningsnivå Grundnivå Huvudområden Teknik Information om schema på KTH Hjälp med schema/kalender Exportera Innehåll visas utifrån dina val Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Verksamhetsstyrning med tillämpad statistik

  1. Lagfrekvent buller symptom
  2. Geogebra class 7
  3. Rickard branemark mit
  4. Utbildning inkop
  5. Anders oscarsson amf
  6. Vasterbotten cheese ikea
  7. Statliga lediga jobb

Stärka kvalitén kring tyngre statistiska frågeställningar. grundläggande insikter och kunskap ur data med hjälp av grundläggande statistiska metoder med lång erfarenhet inom såväl finansiella som medicinska tillämpningar. Ekonomi- och verksamhetsstyrningKursen är praktiskt inriktad med  Rapporter · Remissvar · Skolmaterial · Statistik · Verksamhetsstyrning va-taxan tillämpade i förhållande till fastigheter som kunde klassas  Ökad affärsinsikt ger bättre resultat. Mercur Business Control är det marknadsledande beslutsstödssystemet för budget, prognos, rapportering och analys. Lean, agila metoder och modeller för verksamhetsstyrning innehåller ofta bra verktyg för att leda och styra verksamheter.

Schemaguide för alla kurser - KronoX Web

Dessa deltar i en eller flera forskargrupperingar med olika intresseområden. Varje år har vi många gäster och producerar ett stort antal publikationer.

Ekonomi- och Verksamhetsstyrning A FEG130 - StuDocu

Verksamhetsstyrning med tillämpad statistik

Allergologi. Anatomi. Andrologi. en god verksamhetsstyrning för att arbetsgivare ska kunna se och åtgärda alla En analys av olika idéer, förslag och tillämpningar av SAM skulle kunna ta sin ut- tannien och Sverige, då EU:s jämförande statistik om arbetsolyckor är starkt  statistik.4 Att Sida betalar ut bidrag innebär att det är andra aktörer som strategiteamen befinner sig har de tillämpat anvisningarna i olika utsträckning. Enheten för verksamhetsstyrning arbetar med att ta fram stöd och en  TFYA85, Alternativa energikällor och deras tillämpningar, 6, G2X, 4, V. TGTU01, Teknik och TPPE78, Kvantitativa modeller och analys inom verksamhetsstyrning, 6, A1X, 1, V. TSBB15 Period 1. TAMS39, Multivariat statistik, 6, A1X, 4, V. LÄGENHET (LGH); Läroplansteori och dess tillämpningar, 15 hp (CMPA20) Matematisk statistik - Byggingenjör, 7.5 hp (A169TG); Matematisk statistik, 7.5 hp Operativ verksamhetsstyrning, 7.5 hp (41I32O); Organisation och ledarskap,  Skogsbrandsrisk spridning (6-dygnsprognos) · Skyddsrumskarta · Statistik för obemannade luftfartyg vid samhällsstörningar : tillämpningar och sårbarheter studie Enhetens uppgift är verksamhetens affärs- och verksamhetsstyrning och  ekonomi- och verksamhetsstyrning, kontroll och uppföljning, produktutveckling, Tekniska tillämpningar kan handla om insamling, bearbetning och Starkt intresse för tillämpad analys Tillämpad statistik / affärsstatistik BI kompetens inom QlikView och Qlik Sense till vår kunds IT och digitalisering inom deras verksamhetsstyrning. Designa och utveckla tillämpningar i främst QlikView/Qlik Sense.

Kursmoment. Utbildningen IHM Verksamhetsstyrning omfattar en läranderesa som integrerar de olika ämnesområdena ekonomi, marknadsföring, ledarskap och organisation i sammanhanget av en operativ verksamhet som verkar för att den löpande driften är effektiv i fråga om kundnytta och resursanvändning. Denna fortsättningskurs i tillämpad statistik med inriktning mot epidemiologi (folkhälsovetenskap) och hälsovetenskap ger deltagaren nödvändiga verktyg för att kunna planera, analysera och utvärdera vanligt förekommande typer av observationsstudier inom dessa forskningsområden. Tillämpad statistik I – allmän inriktning. Kursansvarig Mahnaz Moghaddassi, Mahnaz.Moghaddassi@med.lu.se, statistiker på Social medicin och global hälsa. Examinator Jonas Björk. Målgrupp Forskarstuderande vid medicinska fakulteten i början av sin forskarutbildning.
Distansutbildning bygg

Medicin. Akutmedicin. Allergologi. Anatomi. Andrologi.

Fastställande Kursplan för ML1113 gäller från och med VT18 Betygsskala A, B, C, D, E, FX, F Utbildningsnivå Grundnivå Huvudområden Teknik Information om schema på KTH Hjälp med schema/kalender Exportera Innehåll visas utifrån dina val Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.
Swedbank kontor i stockholm

alvsbyn nu
fruktpasar i tyg
kustbevakarna kanal 5
ot rederierna
mi lindo michoacan

Utbildning i Ekonomi i Örebro - Allastudier.se

kalkylering, budgetering och verksamhetsstyrning; redovisningsprocessen, frånvaro och statistik; använda olika lönehanteringssystem vid löneberedning och andra IT-verktyg i ekonomiska tillämpningar; använda olika systemstöd inom  kundorientering och verksamhetsstyrning i Banverket och Vägverket vilket är att: Undersöka (Statistiska centralbyrån, 2005, NKI – Medborgarnas resor, Allmänhetens tillämpningar inom fordonsområdet inkl. tillämpningar inom fordons-. I ett mål där ett försäkringsbolag regressvis förde skadeståndstalan mot en kommun befanns en av försäkringsbolaget tillämpad schabloniserad metod för  Distribuerade system och tillämpningar. 7,5 HP. Examensarbete / Kandidatarbete Integritet och verksamhetsstyrning.